Wie zijn onze coaches?

Stichting Emmy werkt met vaktherapeuten en studenten Vaktherapie (voorheen creatieve therapie) die minimaal(!) in het derde jaar van hun studie zitten, hun minor hebben afgerond en ook al diverse stages hebben afgerond, of met volledig afgestudeerde Therapeuten Vaktherapie. Een coach die bij ons mag werken heeft dus al meer dan voldoende ervaring en theoretische onderbouwing om je goed te kunnen helpen.

Omdat de studenten zich nog formeel geen therapeut mogen noemen (dat mag pas als ze afgestudeerd zijn) kunnen we de naam ‘therapie’ officieel niet gebruiken. In plaats daarvan gebruiken we de term ‘creatieve coaching’.