De fatale fuik

Wanneer je geïnteresseerd bent in mensenhandel en gedwongen prostitutie, dan vind je in dit boek verschillende waargebeurde verhalen van vrouwen die gedwongen zijn in de prostitutie te werken.

Het is geen boek om zomaar te lezen. Henk Werson schuwt de waarheid niet en laat geen details weg. Je zult merken dat je af en toe in het midden van een verhaal het boek moet wegleggen om het gelezene eerst te verwerken.

Desondanks laat het heel duidelijk zien hoe mensenhandelaren vrouwen manipuleren en verleiden. Ze nemen ruim de tijd om het vertrouwen te winnen, vervolgens weken ze de vrouwen los van hun eigen omgeving en zorgen ze dat de sociale contacten langzaam aan verdwijnen. De vrouwen worden volledig afhankelijk van de mensenhandelaar en op het moment dat ze doorhebben wat er gebeurd is, is het te laat.

De fatale fuik – Achter de schermen van mensenhandel en gedwongen prostitutie in Nederland
Henk Werson
ISBN 978 90 499 6048 3